Reservaties

Toegang

De gemeente Melle verhuurt twee gravel terreinen met verlichting op de Kouterslag. De kleedkamers en terreinen van Kouterslag zijn slechts toegankelijk via toegangsbadge met een geactiveerd badgenummer. De waarborg voor de badge is € 10 en die kan betaald worden per overschrijving samen met het lidgeld.

Terreinafspraken

 • Gravelterreinen zijn enkel te betreden met tennisschoenen.
 • Er wordt niet gespeeld op gravelterreinen die nog nat zijn.
 • Bij droge gravel terreinen wordt vooraf gesproeid, alsook op het einde indien daarna niet gespeeld wordt door anderen.
 • Op de gravelterreinen wordt gestopt met spelen ten laatste een minuut voor einde reservatie en wordt het terrein volledig geveegd.
 • Afval niet laten slingeren.
 • Niet-leden betreden de terreinen op eigen verantwoordelijkheid (ze zijn niet verzekerd) en TC Kouterslag kan niet verantwoordelijk gesteld worden.
 • Indien de spelers niet aanwezig zijn 15 minuten na het aanvangsuur wordt het terrein vrijgegeven.

Terreinreservatie

Om te reserveren heb je uw lidnummer en wachtwoord nodig. Voor diegenen die reeds vorig jaar lid waren blijft uw lidnummer en wachtwoord hetzelfde als vorig jaar. Voor de nieuwe leden zal U dat per email toegestuurd worden zodra ze in ons bezit zijn. Uw lidkaart kan je komen afhalen bij Jef Aerts, Scheldeweg 48, 9090 Gontrode of op het Kennismakingstornooi in April.

Reserveren van het terrein gebeurt via www.tennisvlaanderen.be

Van iedereen wordt verwacht dat van zodra men weet dat men niet kan spelen de reservatie verwijderd wordt, zodat anderen kunnen reserveren op dat uur.
Dit gebeurt ook op www.tennisvlaanderen.be

Reservatieparameters (worden maandelijks herbekeken en eventueel aangepast)

 • Reservatieparameters (worden maandelijks herbekeken en eventueel aangepast)
 • Reservatie kan tot 10 dagen vooraf
 • Reservatie terreinen 1, 2 en 3starten op het halfuur
 • Twee leden nodig om een uur te reserveren
 • Elk lid kan twee maal een uur reserveren

 

Spelen met Gast

De leden van TC Kouterslag kunnen een tennisterrein huren om te spelen met een of meerdere niet-leden van TC Kouterslag tijdens de openingsuren van de cafetaria van de sporthal in de Kouterslag.

Deze terreinen kunnen gehuurd worden bij TC Kouterslag aan € 5 per uur (één uur per keer). Terreinreservatie gebeurt door het sturen van een e-mail de dag vooraf naar tckouterslag@gmail.com  (voor 19 uur) met onderwerp “Huur tennisterrein gast” en met vermelding van naam van het lid, telefoon, en gewenste uur (en alternatieve uren voor het geval het terrein al gereserveerd is).

Dezelfde dag nog (indien nog een gewenst uur beschikbaar is) doet TC Kouterslag de reservatie en stuurt een bevestigingsmail terug met het gereserveerde uur en volgende informatie:

 • Betaling van de € 5 voor het terrein gebeurt vooraf  op rekening nr 001-5462538-59 (BE84 0015 4625 3859) op naam van TC Kouterslag vzw, Melle
 • Het terrein zal gebruikt en onderhouden worden zoals aangegeven aan de toegangsdeur van het terrein.
 • In tegenstelling tot de leden zijn de niet-leden niet verzekerd voor ongevallen.
 • Bij onmogelijkheid tot spelen door overmacht (slecht weer) dient dit door de betrokkene te worden gemeld per e-mail aan TC Kouterslag en wordt er ook niet betaald.

Indien de terreinen reeds gereserveerd waren op het gewenste uur en ook op de eventuele alternatieve uren, wordt dit dezelfde dag per e-mail nog gemeld aan de betrokkene door TC Kouterslag.

Uitzonderlijk (maximum 3 maal per jaar) kan men langer vooraf (tot een week) een reservatie aanvragen voor spelen met gast via zelfde weg.

Huur Tennisterrein Niet-leden

De tennisterreinen zijn ook toegankelijk voor niet-leden van TC Kouterslag tijdens de openingsuren van de cafetaria van de sporthal in de Kouterslag.

Deze terreinen kunnen gehuurd worden bij TC Kouterslag aan € 10 per uur per terrein (één uur per keer) vooraf over te schrijven op rekening nr 001-5462538-59 (BE84 0015 4625 3859). Terreinreservatie gebeurt door het sturen van een e-mail de dag vooraf (vóór 19 uur) naar tckouterslag@gmail.com met onderwerp “Huur tennisterrein niet-leden” en met vermelding van naam, adres, telefoon, en gewenste uur (en alternatieve uren voor het geval het terrein al gereserveerd is).