Lid Worden

Om lid te worden ga naar www.tennisvlaanderen.be > zoek onze club bij clubnaam > onderaan aan deze pagina: klik op ‘lid worden’ en vul het formulier in.

Het lidgeld wordt betaald op rekening nr 001-5462538-59 (BE84 0015 4625 3859) op naam van TC Kouterslag vzw, Melle .

Betaald lidgeld wordt niet terugbetaald.

Het lidgeld, inclusief reservatierecht en Tennis Vlaanderen – bijdrage (verzekering), voor zomerseizoen 2021:

 • Junior (3 tot 18 jaar) geboren in 2003 tot 2018:
  tot 15 februari: €25 
  vanaf 16 februari: €25
  vanaf 16 juli: €15
 • Jong volwassenen geboren in 1996 en later:
  tot 15 februari: €55
  vanaf 16 februari: €70
  vanaf 16 juli: €45
 • Volwassenen:
  tot 15 februari: €80
  vanaf 16 februari: €95
  vanaf 16 juli: €60
 • Gezinsabonnement (koppel + kinderen fiscaal ten laste):
  tot 15 februari: €200
  vanaf 16 februari: €235
  vanaf 16 juli: €130

Voor leden die in 2020 ook lid zijn bij een andere club aangesloten bij Tennis Vlaanderen en daar hun bijdrage reeds betaald hebben zal deze bijdrage terug gestort worden op hun rekening, nl :

 • voor jongeren geboren in 2013 en later: €7,07
 • geboren in 2002 en later: €10,75
 • voor volwassenen (geboren voor 2002): €16,38

Verzekering voor ongevallen

Verzekering voor ongevallen
Tennis Vlaanderen heeft voor al haar leden een polis sportongevallen bij Ethias afgesloten. Brillen
vallen buiten de verzekering. De polis vindt u via deze link.

Ongevallen zo vlug mogelijk melden via het emailadres van TC Kouterslag met vermelding van uw
contactgegevens. Deze aangifte zal door TC Kouterslag direct via de Ethias website gebeuren.


Tennis Vlaanderen

De vereniging Tennis Vlaanderen ( www.tennisvlaanderen.be ) telt 150.000 leden en is daarmee een van de grootste sportfederaties. Leden van TC Kouterslag (stamnummer 8165) worden automatisch lid van Tennis Vlaanderen, met als voordelen:

 • Verzekering tegen ongevallen tijdens de clubactiviteiten (ook eventuele niet-tennis activiteiten
 • door TC Kouterslag georganiseerd)
 • Burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering voor de clubvrijwilligers
 • Mogelijkheid tot deelname aan enkel en dubbel tornooien voor jong en oud in heel België
 • Mogelijkheid tot interclub deelname van TC Kouterslag
 • Federatie erkend door BLOSO (kan van belang zijn voor toekennen bijdrage sportclub door
 • mutualiteit voor bepaalde groepen)