Ons doel is bestuurders van een vereniging

° te ondersteunen bij  het professionaliseren
° te informeren
° praktisch te ondersteunen
° en in te gaan op allerlei vragen

Professionaliseren

Verenigingen.net wil de kaders en ‘kapstokken’ aanbieden waardoor een goed en professioneel bestuur van een vereniging gegarandeerd wordt.

Die ondersteuning is nodig gezien de aansprakelijkheid van bestuurders en/of het bestuur.

Informeren

Daarnaast weten verenigingen soms niet van welke ondersteuning ze kunnen genieten, ook vanwege commerciële ondernemingen.
Ook dit willen we in kaart brengen en daarmee verenigingen vlot informeren.

Praktisch te ondersteunen

Heel wat (doorgaans kleinere) verenigingen kunnen via verenigingen.net praktische ondersteuning vinden. We bieden enkele tools die voor heel wat verenigingen.net zinvol zijn (groupy of het platform voor groepen, een eigen shop voor abonnementen en groepsaankopen)…

Vragen opvolgen

Tenslotte willen we via nieuwsbrief en vormingen informeren en ingaan op vragen als…

 • welke kortingen kunnen we krijgen als vereningen?
 • voldoende verzekerd? en wat als het fout loopt?
 • e-commerce en verengingen toch zinvol: lidmaatschap, gadgets, benodigdheden…
 • personeel in verenigingen?
 • wat kunnen we ondernemen om leden aan te trekken én te houden?
 • hoe kunnen we vrijwilligers stimuleren?
 • hebben we een goed “businessplan”?
 • hoe pakken we onze uitgaves best aan (maandblad; digitale publicaties)?
 • hoe verwerken we onze lidmaatschapsgelden en is de prijs correct?
 • hoe kunnen we goede activiteiten organiseren (locaties, catering, ondersteuning)?
 • hoe kunnen we ICT voor de eigen vereniging (promotie; software…) optimaal inzetten?